יום פעילות צבעוני למשפחות וילדים בגלריה "זרעים של צבע"