חנוכה בחמת גדר – אש ומים

17-19/12/2017 בין השעות 17:00-22:00