תערוכה "ריקמה ללא מלים" בגלריית זרעים של צבע בגבעת יואב