מרחב הבריחה – "המציאות עולה על כל קרון"

מתקיים (בחוץ) בין המבנים ההיסטוריים וקרונות הרכבת המשוחזרים של התחנה.

הפעילות המבוססת על אירוע היסטורי!

לפרטים >> https://www.time2escape.co.il/escape-train